JULIO
Nombre Apellido Paterno rut
MARIO FLORES 12.464.XXX
LILIAN ARCE 13.189.XXX
LUIS GALVEZ 11.712.XXX
AGOSTO
ROLANDO BENITEZ 7.655.XXX
ALEX PALMA 12.362.XXX
JUAN CARLOS AVILA 14.535.XXX
SEPTIEMBRE
LUIS MANCILLA 12.341.XXX
ROBERTO DODDIS 5.785.XXX
LUIS BERNAL 9.103.XXX